Členská základna 2008-2009
2008-12-03


Kazeň musi byt. Tak je to spravne.

Dnem 11.11.2008 vypršel termín možného uhrazení členských příspěvků. Svou povinnost splnili:

01/ Neudek Karel
02/ Granát Richard
03/ Peška Milan
04/ Bábovský Martin
05/ Bábovský Martin jun.
06/ Bábovský Matěj
07/ Zikmund Zdeněk
08/ Šafář Zdeňek
09/ Šafář Zdeňek jun.
10/ Novotný Petr
11/ Novotný Pavel
12/ Lebánek Ladislav
13/ Dolanský Mirek
14/ Fráňa David
15/ Černý Libor
16/ Olšar Jiří
17/ Černý Jakub
18/ Zádrapa Leoš
19/ Zádrapa Jan
20/ Pelčák Vlastimil
21/ Matyáš Honza
22/ Neudeková Marketa
23/ Černohous Radko

Děkuji všem zde jmenovaným za spolehlivost.

1/ Na posledních závodech byla možnost dostát své klubové povinnosti, jako poslední odkladný termín, schváleno výborem. Klub tedy ke dnešnímu dni čítá 23 pracovitých hlav a 46 rukou.

2/ Ke dnešnímu dni má členská základna 56 členů. Z toho výše uvedení , kteří mají uhrazen členský příspěvek, mají nárok pro rok 2008-9 do 11.11.2009 využívat členských výhod.

3/ Na výborové schůzi ze dne 2.12.2008 bylo dohodnuto, že členové kteří nepožádali o zrušení členství a dluží klubu na členských příspěvcích více jak dva roky, budou výborem na další schůzi zproštěni členství v RC Zlín, bez vyzvání písemně. Pokud do 15.12. členské příspěvky neuhradí. Viz interní pravidla, člen klubu je povinen nejméně jednou do týdne číst forum, web RC Zlín. Tímto zveřejněním bude zrušení členství neplatícím členům pokládáno za doručené.

4/ Evidenci, placení členských příspěvků v termínu 11.11.daného roku, dále v průběhu roku má na starosti Martin Bábovský. Lze kontaktovat na telefonu 603 864 427. Nelze příspěvky platit u časomíry na závodech. Žádostí o přijetí nového člena je vyplnění, podání podepssané vyplněné přihlášky kterou naleznete zde na stránkách. S doručením na Martina Bábovského. Výbor RC Zlín pak na své nejbližšší schůzi členství potvrdí nebo zamítne. K potvrzení členství je zapotřebí mít uhrazenou alikvotní část členských příspěvků. Principem: 1/12 členského příspěvku (x) počet měsíců do 30.11. daného roku. V případě zamítnutí žádosti o přijetí nového člena RC Zlín, bude neprodleně složená částka vrácena žadateli.Karel Neudek