Dráha RC Zlín
24-07-25

Informace o okruhu


Adresa dráhy: Tělocvičná jednota Sokol Otrokovice, Komenského 248, Otrokovice

GPS dráhy: 49°12.63318' E 17°31.88763'

Datum konání 1. závodu: 6.května 2006

Délka okruhu: 142m - střední délka
Rekord kola:
Mira Dolanský 5.9.2009 - 12,762s (E1:10 TC)
Průměrná rychlost: 39,38 km/h


    


        
Podmínky použití dráhy RC Zlín

3. 3. Podmínky pro organizované zapůjčení dráhy RC Zlín

Dráha RC Zlín není volně přístupná, její provozování je organizováno členy RC Zlín veškeré informace získáte na www.rc.zlin.cz .

3.1. Kroužky, sdružení a podobné skupiny

 • Rally Zikmundi, parta A i B – zdarma
 • Kroužky Petr, Vilda, Honza – Zdarma
 • Nečlen klubu při účasti na tréninku vedeném RC Zlín – Zdarma (pokud bude chodit pravidelně tak zaplatí členský příspěvek a bude pobírat výhod člena klubu.

3.2. Ostatní skupiny a další akce

Veškeré další akce cizích subjektů bude posuzovat výkonný výbor individuálně a sám také určí cenu pronájmu.

3.3. Termíny a oznamování provozu na dráze RC Zlín

O každém provozu na dráze RC Zlín bude informace v sekci TESTOVÁNÍ na foru RC Zlín. Sdělení musí obsahovat: Den, hodiny od – do, zodpovědnou osobu která odemkne a zamkne areál a provede nezbytné úkony, viz níže.

3.4. Chování a provoz na dráze RC Zlín

Podmínkou pro vstup na dráhu je přítomnost pověřeného člena RC Zlín. Tréning musí být ohlášen dopředu na foru.

3.4.1. Po vstupu na dráhu

 • Pověřená osoba odemkne a zkontroluje prostory v budově, jestliže chybí nějaká část inventáře, popřípadě je poškozená ihned informuje člena výboru.
 • Před započetím tréningu proběhne úklid a zametení dráhy (odklizení větví a spadlého listí až na úroveň tribuny nikoliv pouze po pytline) k tomuto poslouží nářadí uskladněné ve skříních.
 • Zametení dráhy se provede s následným nametením zametenéhosmetí na lopatu. Smetí se vynese do odpadkového koše. Je mepřípustné, zametat dráhu odmetením smetí k mantinelům !
 • Pokud se budou na dráze používat poklice, po sklizení z dráhy je povinnost je přepočítat a zapsat počet do sešitu.
 • Povinností každého příchozího jednotlivce, užívající dráhu RC Zlín, je zapsat se jménem do sešitu. Za úplnost zápisu zodpovídá pověřená osoba.

3.4.2. Při tréningu

 • Dráha je určena pouze pro modely cestovních vozů a formulí, poháněné elektromotorem v měřítku 1:10 a menší.
 • Je povinností všech zúčastněných, chovat se na dráze tak aby nedošlo k poškození majetku RC Zlín ani majetku TJ Jiskra Otrokovice.

3.4.3. Po ukončení tréningu

 • Pověřená osoba provede kontrolu WC a umyvadla, zavře okno na WC a pokud nebude umyvadlo popřípadě WC čisté sjedná nápravu. Nesmí také téct voda!
 • Je naprosto vyloučené aby se objevily venku na dráze odpadky, popřípadě nedopalky, pokud se tak stane v průběhu tréningu, pověřená osoba sjedná nápravu (uklidí to).
 • Pověřená osoba odchází jako poslední a provede uzamčení.

Systém časomíry

Náš klub používá AMBrc časomíru


RC Zlín