Příspěvek pro náš klub od Nadace Děti-Kultura-Sport
2011-05-15Děkujeme nadaci za podporu a Radkovi Černohousovi za nápad a přípravu projektu.
PN