Pozvánka na vyhlášeni sezóny 2006
2006-10-15
Je to za námi a tak je čas bilancovat. 1. sezona na vlastní dráze RC Zlín. A jak bývá zvykem,………
…….. no v našem případě to zatím zvykem není, neb nás čeká taková akce poprvé.Vždyť to bude /pro ty zapomětlivé přidávám, registrace RC Zlín dne 21.11.2005/ teprve necelý rok, co se ………


Dovolte, abych touto cestou Vás všechny pozval, všechny příznivce rychlých kol svých miláčků, početnou členskou základnu RC Zlín, všechny sympatizanty a kamarády dobré vůle, domácí i přespolní. Vás všechny, kterým je RC Zlín něčím blízký. Přijďte posedět, pojíst dobrého berana na rožni a poklábosit s partou stejně trhlých na

Slavnostní vyhlášení vítězů letní soutěže sezony 2006 Hufnágl Ice Trophy.

Zakončení letní sezony a vyhlášení vítězů letní soutěže 2006 Hufnágl Ice Trophy jest naplánováno na sobotu 28.10.2006
Ve své první půlhodině, zároveň jako výroční členská schůze RC Zlín. Schůze jest otevřenou pro veřejnost, počátek akce je tedy pro všechny shodný, 17:00 hod. Pochopitelně, nečleny klubu nenutíme k účasti na schůzi, jen sdělujeme, že jejich přítomnost nebude nám na škodu věci a rádi si vyslechneme i jejich názory. Schůze RC Zlín nebude mít delšího trvání než jednu půlhodinu. Lze tedy prohlásit, že oficiální zahájení vyhlášení vítězů začne v 17:30

Těšíme se na Vás, osmadvacátého na viděnou, za výbor RC Zlín, Karel Neudek

Bližší informace o tom, kde se akce konná i s mapkou a kontaktem na případné ubytování přespolních naleznete na zde a pokud by přesto někdo potřeboval s cestou pomoci, tak můžete kontaktovat na čísle 724975285 Jakuba Černého.
Karel Neudek