AMBrc časomíra
2008-01-02

Svou oficiální premiéru bude mít naše AMBrc časomíra již na příštích závodech 5.1.2008. Vzhledem k tomu, že to znamená pro spoustu našich startujících změnu doposud používaného Chipu IR za personální transponder AMB, žádám Vás, prosím sledujte naše forum, kde bude kolem detailů potřebné info.

K zapůjčení je k dispozici 20 ks personálních transpondérů. Není třeba se strachovat, že "na vás nezbude". To ovšem jen za předpokladu, že použijete naší přihlašovací služby přes web, kde si přímo zvolíte zapůjčení personálu a ten Vám již nikdo nevyfoukne. Bohužel, nebudeme personály "zamlouvat" po telefonu ani jiným způsobem. Je jen jediné místo, kde tuhle službu můžete využít a to přihláška přes web. Pokud někdo pojede 2 kategorie, NELZE zapůjčit 2 ks personálu. pozn.: snad jen těsně před závodem, pokud zůstanou volné, tuhle možnost dohodnout. Přihlášením přes web také pošetříte svou peněženku. Neb přihláška až na závodech bude o 100,- Kč dražší

RC Zlín nepředpokládá, že by organizoval nákup AMB personálních transponderů pro okruh lidí mimo členskou základnu RC Zlín. Půjčovné bude pro členy i nečleny RC Zlín za částku 100,- Kč

- Personální transponder je povinen vrátit zapůjčitel ihned po dojetí poslední finálové jízdy zpět pořadateli. - Povinností zapůjčitele je navrácení personálního transpondéru ve zcela neporušeném stavu. Bohužel i sebemenší mechanické poškození na krabičce či přívodním kabelu, konektoru, bude klasifikováno jako „poškození“ Poškození je také míněno nefukčnost personálního transpondéru. V případě porušení pravidel zapůjčení je povinností zapůjčitele personálního transpondéru odkoupit za cenu 2 800,- Kč /nečlen RC Zlín/ - Pro členy RC Zlín je informace kolem AMB v našem interním fóru RC Zlín.

Karel Neudek