HUFNÁGL Ice Trophy
21-11-29

HIT 2009/10Pravidla

Přečtěte si prosím nejdříve Všeobecná pravidla pro závody RC Zlín

Místo konání

Tělocvična 15.ZS ve Zlíně - Zelechovicích nad Dřevnicí, GPS: 49°12'58.191"N, 17°45'15.391"E

Organizace závodů

Závody HIT zima 2009-2010 jsou seriálem sedmi závodů hodnocených v těchto kategoriích.

1. kategorie SUPERSTOCK
2. kategorie WORLD GT
3. kategorie STOCK
4. kategorie ECO-WD2DVD
5. kategorie 1:18 MT+T
6. kategorie 1:18 onroad

Kategorie SUPERSTOCK a WORLD GT jsou navíc součástí XRAY SERIE. Do celkového součtu XRAY SERIE se počítá 6 nejlepších výsledků. Každý účastník, který se zúčastní minimálně 6 závodů XRAY SERIE BRNO/KOLÍN/ZLÍN (lze tyto lokality kombinovat) se může zúčastnit velkého dvoudenního národního finále na jaře roku 2010 na dokončené profesionální venkovní asfaltové dráze u firmy XRAY, kde se setkají a utkají závodníci seriálu z Brna, Kolína a Zlína o celkové konečné pořadí XRAY SERIE 2009/10. Velké finále bude počítáno jako 7 výsledek, zde bude bodový přísun vyšší.

Všechny kategorie (plus junioři do 15 let (ročník nar. 1994 a mladší., v kat. SUPERSTOCK) se hodnotí také samostatně do seriálu HIT (Započítá se 5 nejlepších výsledků)

Termíny závodů

14.11.2009, 28.11.2009, 19.12.2009, 30.1.2010, 20.2.2010, 13.3.2010, 10.4.2010

Prezentace a časový rozvrh závodu

- 8.00 - 9.15 hod. Trénink a prezentace
- 9.15 hod. Rozprava
- 9.30 hod. Start závodu


Systém hodnocení:

- každá kategorie jede 3 rozjížďky a 3 finálové jízdy
- nasazení jezdců do rozjížděk určí pořadatel dle jejich výkonnosti a celkového pořadí v seriálu
- do rozjížděk se startuje postupným startem
- v rozjížďkách určuje počet jezdců ve skupinách pořadatel
- o pořadí do finálových jízd rozhoduje jeden nejlepší výsledek z rozjížďky (počet kol a dojezdový čas)
- dle pořadí z rozjížďěk budou vytvořeny finálové skupiny A,B,C atd... po 10ti jezdcích. Pokud budou vycházet do posledního finále méně než 4 jezdci, bude odpovídajícím způsobem snížen počet jezdců v předposledním finále
příklad 1: celkem 32 jezdců, A.finále 10, B.finále 10, C.finále 8, D.finále 4
příklad 2: celkem 11 jezdců, A.finále 7, B.finále 4
- ve finálových jízdách bojují jezdci o celkové umístění pouze v rámci své finálové skupiny
- do finálových jízd se startuje hromadně ze startovního roštu
- pořadí ve finále se boduje od 1.místa 1-10 bodů. O konečném pořadí rozhodne součet bodů ze 2 lepších umístění z finálových jízd, v případě rovnosti bodů rozhoduje nejlepší nájezd (počet kol a dosažený čas)
- délka rozjížďek i finálových jízd je 6 minut


Celkové bodování seriálu

- boduje se celkové pořadí v každé kategorii: 1. až 100. místo, 100 - 1 bod
- do celkového pořadí se započítá pět nejlepších výsledků - v případě shodného počtu bodů rozhoduje:
1. počet lepších umístění
2. větší bodový zisk škrtaných závodů
3. lepší umístění v posledním závodě

Technické předpisy

Společné předpisy pro SUPERSTOCK a STOCK a 2WD - měřítko 1:10
- max.šířka podvozku 190mm
- šířka karoserie do 200mm, křídlo nesmí převyšovat obrys střechy
- karoserie musí být nabarvena a opatřena startovním číslem
- mazání libovolné, nepoškoyující trať
- minimální výška podvozku od roviny koberce je 5 mm
- minimální výška hrany karoserie od roviny koberce je 5 mm
- baterie: NiCd, NiMH, LiPo do max.jm.napětí 7,4V. Baterie LiPo pouze v pevném ochranném obalu.

Kategorie SUPERSTOCK / XRAY SERIE
- motor: 10,5 a v9ce y8vit; brushless motor od libovolného výrobce (popřípadě 19 a více závitů stejnosměrný)
- pneu: Corally STCC

Kategorie STOCK
- motor: stejnosměrný Mig, nebo 17,5t brushless motor od libovolného výrobce
- pneu: libovolné nepoškozující trať
- Tato kategorie je určena pouze pro začínající a mladé piloty bez velkých zkušeností

Kategorie ECO-WD2DVD
- podvozek: poháněna pouze zadní náprava, nedělená hřídel zadní nápravy, na přední nápravě zákaz olejových tlumičů a jiných prvků tlumení odpružení
- karoserie: libovolný tvar (i LeMans a Formule)
- motor: libovolný
- pneu na zadní nápravě: bezdušové max. šíře 26mm
- pneu na přední nápravě: libovolné

Kategorie WORLD GT / XRAY SERIE
- povolený podvozek XRAY X10 GT s originálními díly XRAY
- povolené karoserie skutečných sportovních a GT vozů (karoserie GT1 PF Mulsanne povolena)
- zakázáno používat jakékoliv přídavné aerodynamické prvky
- motor 9,5 závitu se značkou pořadatele
- baterie NiCd, NiMh, LiPo max. 4,8V
- pneumatiky CORALLY mechové
- mazání Corally TC1

Kategorie 1:18 MT+T
- motor: bez omezení
- karoserie: libovolná pro měřítko 1:18
- podvozek: libovolný ofroad, měřítko 1:18
- baterie: libovolné NiCd, NiMh, LiPO do max.jm.napětí 7,4V
- pneu: libovolné, nepoškozující trať

Kategorie 1:18 onroad
- motor: bez omezení
- karoserie: libovolná pro měřítko 1:18
- podvozek: libovolný onroad, měřítko 1:18
- baterie: libovolné NiCd, NiMh, LiPO do max.jm.napětí 7,4V
- pneu: libovolné, nepoškozující trať

Povinnosti závodníků při jízdě

- jezdci jsou povinní být nejméně 20 vteřin před startem své jízdy na tribuně
- v případě pozdního příchodu na tribunu se musí chovat ohleduplně a nerušit ostatní jezdce
- po odstartování jízdy není povoleno měnit své místo na tribuně, předat řízení jiné osobě nebo jakkoli rušit ostatní závodníky
- v případě poruchy nebo poškození modelu, které neumožňuje bezpečnou jízdu, (např. i v případě silného rušení), je povinen odstavit model na bezpečném místě, nejbližší nasazovač se může pokusit model opravit, vžádném případě ale není dovoleno model odnášet k opravě na tribunu
- v případě, že jezdec předčasně ukončí jízdu, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce jízdy
- ihned po jízdě jezdec uloží model a vysílač na vyhrazené místo a zúčastní se nasazování další jízdy, nebo za sebe zajistí náhradu
- nasazovači jsou povinni být na určených postech nejpozději v okamžiku startu jízdy


Organizační zajištění a sankce

- časoměřič je současně i rozhodčím. Pořadatel v případě potřeby určí další rozhodčí z řad zkušených účastníků. Pouze rozhodčí je oprávněn udělit napomenutí
- za hrubé porušení kázně a bezohlednou jízdu uděluje rozhodčí trest ve formě trestu odečtení jednoho kola - udělení trestu předcházejí dvě napomenutí
- neúčast na nasazování se trestá škrtnutím do té doby nejlepší jízdy
- pořadatel provádí namátkově nebo v případě protestu kontrolu dodržování technických předpisů, zejména předepsanou minimální světlou výšku podvozku
- použití nepovoleného motoru, světlé výšky podvozku, pneumatik nebo baterie se trestá škrtnutím do té doby nejlepší jízdy. Mírnější přestupky napomenutím. Při opakovaném provinění může být jezdec diskvalifikován z celého závodu.


Protesty

Protesty se podávají u pořadatele, který na jejich řešení určí komisi. Ta bude zpravidla sestávat z hlavního organizátora, časoměřiče a dalšího nezávislého svědka události. Podání protestu musí být doloženo důvodným podezřením a není anonymní. Vklad 50,- je vratný v případě prokázání přestupku.

Přihlášky a startovné

Jezdci se mohou přihlásit na stánkách www.rc.zlin.cz nebo na místě v den konání závodu.
Startovné:
- online přihlášly na webových stránkách RC Klubu Zlín do 12:00 v pátek před startem závodu - 250Kč (pro členy RC klubu Zlín 150Kč)
- junioři 150Kč, junioři členové RC Zlín 50Kč
- v případě startu ve více kategoriích 50,- Kč za každou další kategorii
- půjčovné čipu 100,- Kč
- příplatek za přihlášení až na místě závodu 100,- Kč
- držitel průkazky ZTP/P sleva 150,- Kč

Informace a upozornění pro účastníky
- předepsané pneu do kategorie SUPERSTOCK a WORLD GT, náhradní díly XRAY a další RC příslušenství a vybavení bude možno zakoupit přímo na místě
- při nabíjení LiPo baterií a manipulaci s nimi dbejte maximalní opatrnosti, dodržujte pokyny výrobce a používejte odpovídající nabíječe. Za případné škody odpovídá majitel baterie!
- PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO TĚLOCVIČNY BEZ PŘEZŮVEK

Poznámka : Pořadatel si vyhrazuje právo změny v pravidlech.

RC Zlín