HUFNÁGL Ice Trophy
24-04-12

zima 2006/2007Pravidla

Přečtěte si prosím nejdříve Všeobecná pravidla pro závody RC Zlín

Organizace závodů

Zimní HIT je seriál šesti závodů hodnocených ve třech kategoriích.

 1. kategorie OPEN
 2. kategorie STOCK
 3. kategorie 1/18MT+T

    Prezentace a časový rozvrh závodu

 • 8.45hod. Konec prezentace (kdo nebude schopen se včas dostavit k zápisu do závodu, může se přihlásit telefonicky u časoměřiče)
 • 9.15hod. Konec tréninku
 • 9.20hod. Krátká rozprava
 • 9.30hod. Start závodu

    Systém hodnocení:
Každý závod je hodnocen samostatně a do celkového hodnocení se započítává pět nejlepších výsledků.
V případě shodného počtu bodů rozhoduje:

 1. počet lepších umístění
 2. větší bodový zisk škrtaných závodů
 3. lepší umístění v posledním závodě

Společné předpisy pro 1:10

 • M1:10
 • max.šířka podvozku 190mm
 • šířka karoserie do 190mm
 • minimální výška podvozku včetně karoserie je 115mm
 • světlost podvozku minimálně 2mm
 • křídlo nesmí převyšovat obrys střechy a je max. rozměrů 190x40x25mm (šířka x délka x výška)
 • karoserie musí být realisticky zbarvena a opatřena startovním číslem
 • akumulátory o jmenovitém napětí 7,2V
 • pneumatiky PD 2007 - dodané na závodech pořadatelem za cenu 250 Kč za první sadu zakoupenou v průběhu závodu a 350Kč za sady další.
 • přísný zákaz mazáni
 • rozlosování do kvalifikačních jízd určí pořadatel
 • kvalifikace 2x10 minut - startovní rošt pro finálové jízdy podle lepšího nájezdu
 • finále 4x10 minut - pořadí podle součtu kol a dojezdů tří lepších jízd
 • bodování 1. - 20. místo 20 - 1 bod

Kategorie OPEN

 • otevřená kategorie bez omezení motorů

Kategorie STOCK

 • nerozebíratelný plechovy motor MIG, Johnson a podobný
 • v této kategorii nesmí startovat závodníci, kteří se umístili v letním seriálu HIT 2006 do 5mista v kategorii A, do 3 mista v kategorii B a 1.misto v kategorii C včetně

Kategorie 1/18MT+T

 • bez omezení motorů
 • karoserie : pouze měřítko 1:18 , Sedan ,GT , nebo Pick-up
 • baterie : NiCD nebo NIMH max. 6 článků

Povinnosti závodníků

 • je povinen být nejméně 30vteřin před startem své jízdy na tribuně
 • v případě pozdního příchodu na tribunu se musí chovat ohleduplně a nerušit ostatní jezdce
 • po odstartování jízdy není povoleno měnit své místo na tribuně,předat řízení jiné osobě nebo jakkoli rušit ostatní závodníky
 • v případě poruchy závodník vypne svoji vysílačku, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce jízdy
 • ihned po jízdě nechat auto na předurčeném místě a zúčastnit se nasazování další jízdy, nebo za sebe zajistit náhradu
 • uložit své vysílače na předurčené místo, aby nedocházelo k nežádoucímu rušení

Organizační zajištění a sankce

 • rozhodčí budou zvoleni před startem závodu. JURY se bude skládat ze tří osob, které budou oprávněny udělovat napomenutí a tresty
 • za hrubé porušení kázně a bezohlednou jízdu udělují rozhodčí trest ve formě odečtení jednoho kola
 • udělení trestu předcházejí dvě napomenutí
 • pokud závodník nezajistí za sebe náhradu a nezúčastní se nasazování, škrtá se mu do té doby nejlepší čas jízdy

Protesty

    Protesty se podávají u pořadatele, který na jejich řešení určí komisi. Ta bude zpravidla sestávat z hlavního organizátora, časoměřiče a dalšího nezávislého svědka události. Podání protestu musí být doloženo důvodným podezřením a není anonymní. Vklad 50,- je vratný v případě prokázání přestupku. V případě, že se potvrdí podvod, či jiný přestupek proti pravidlům, bude jméno hříšníka zveřejněno i s přestupkem, kterého se dopustil. Podle závažnosti provinění může být jezdec diskvalifikován ze závodu. V případě opakovaného provinění, může být vyloučen z celého seriálu.

Přihlášky a startovné
  
  Zájemci se mohou přihlásit telefonicky, na stánkách www.rc.zlin.cz nebo na místě v den konání závodu.
Startovné:

 • při přihlášení telefonicky, nebo přes internet min. 15 hodin před startem závodu 200Kč [pro členy RC klubu Zlín 100Kč]
 • v případě startu ve více kategoriích 50,- Kč za každou další kategorii
 • půjčovné čipu 50,- Kč

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO TĚLOCVIČNY BEZ PŘEZŮVEK

Poznámka : Pořadatel si vyhrazuje právo změny v pravidlech.

RC Zlín