HUFNÁGL Ice Trophy
24-06-21

Zima 2008/9Pravidla

Přečtěte si prosím nejdříve Všeobecná pravidla pro závody RC Zlín

Organizace závodů
Závody HIT zima 2008-2009 jsou seriálem šesti závodů hodnocených v těchto kategoriích.

1. kategorie FÉRnetSTOCK
2. kategorie SODOFKA
3. kategorie ECO-WD2DVD
4. kategorie 1:18 MT+T
5. kategorie 1:18 onroad

Navíc bude v rámci kategorie FÉRnetSTOCK hodnoceno pořadí Juniorů (věk do 15ti let včetně v okamžiku prvního závodu seríálu)


Prezentace a časový rozvrh závodu
- 8.00 - 9.15 hod. Trénink a prezentace
- 9.15 hod. Rozprava
- 9.30 hod. Start závodu

Systém jízd a hodnocení
- každá kategorie jede 6 jízd
- počty jezdců ve skupinách určí pořadatel rovnoměrně podle celkového počtu přihlášených v dané kategorii
- nasazení do skupin a pořadí na startu do první a druhé jízdy určí pořadatel dle výkonnosti jezdců
- z každého odjetého kola se vyhodnotí celkové pořadí každé kategorie, které se oboduje od prvního do posledního místa body 1. - x.
- po druhé a čtvrté jízdě proběhne přesortování skupin a pořadí na startu podle předchozích dvou jízd
- každému jezdci se sečtou body ze 4 nejlepších jízd
- vítězí jezdec s nejnižším součtem bodů
- v případě rovnosti bodů rozhoduje počet kol a dojezdový čas v nejlepší jízdě
- do všech jízd se startuje z roštu hromadným startem, ale každému jezdci se měří čas jízdy individuálně od prvního průjezdu časomírou
- vzhledem ke způsobu měření je zakázáno taktizování na startu ponecháním si většího odstupu na jezdců před sebou. Všichni jezdci jsou povinni odstartovat okamžitě na pokyn START
- délka každé jízdy je 6 minut

Celkové bodování seriálu
- boduje se celkové pořadí v každé kategorii: 1. až 20. místo 20 - 1 bod
- mimo toto celkové pořadí se boduje kategorie Juniorů v rámci FÉRnetSTOCKu (20 - 1 bod)
- do celkového pořadí se započítávají čtyři nejlepší výsledky
- v případě shodného počtu bodů rozhoduje:
1. počet lepších umístění
2. větší bodový zisk škrtaných závodů
3. lepší umístění v posledním závodě


Technické předpisy

Společné předpisy pro FÉRnetSTOCK a SODOFKA a 2WD
- měřítko 1:10
- max.šířka podvozku 190mm
- šířka karoserie do 200mm, křídlo nesmí převyšovat obrys střechy
- karoserie musí být nabarvena a opatřena startovním číslem
- mazání libovolné, nepoškozující trat´
- minimální výška podvozku od roviny koberce je 5mm
- minimální výška hrany karoserie od roviny koberce je 5mm
- baterie: NiCd, NiMH, LiPo do max.jm.napětí 7,4V. Baterie LiPo pouze v pevném ochranném obalu přímo od výrobce

Kategorie FÉRnetSTOCK
- motor: stejnosměrný velikosti 540 s kotvou 19 a více závitů, nebo 10,5t brushless motor od libovolného výrobce. Popřípadě také kotva MIG v libovolném těle.
- pneu: bezdušové slick nebo mechové pneu max. šíře 30mm

Kategorie SODOFKA
- motor: Mig, nebo Carson Cup (modrý) v původním stavu bez úprav
- pneu: libovolné bezdušové (ne mechy)
- tato kategorie je určena pouze pro začínající nebo mladé piloty bez velkých zkušeností, na přeřazení závodníků si vyhrazuje právo pořadatel

Kategorie ECO-WD2DVD
- podvozek: poháněna pouze zadní náprava, nedělená hřídel zadní nápravy, na přední nápravě zákaz olejových tlumičů a jiných prvků tlumení odpružení
- karoserie: libovolný tvar (i LeMans a Formule)
- motor: libovolný
- pneu na zadní nápravě: bezdušové max. šíře 26mm
- pneu na přední nápravě: libovolné

Kategorie 1:18 MT+T
- motor: bez omezení
- karoserie: libovolná pro měřítko 1:18
- podvozek: libovolný offroad, měřítko 1:18
- baterie: libovolné NiCd, NiMh, LiPO do max.jm.napětí 7,4V
- pneu: libovolné, nepoškozující tra

Kategorie 1:18 onroad
- motor: bez omezení
- karoserie: libovolná pro měřítko 1:18
- podvozek: libovolný onroad, měřítko 1:18
- baterie: libovolné NiCd, NiMh, LiPO do max.jm.napětí 7,4V
- pneu: libovolné, nepoškozující tra


Povinnosti závodníků při jízdě

- jezdci jsou povinní být nejméně 20 vteřin před startem své jízdy na tribuně
- v případě pozdního příchodu na tribunu se musí chovat ohleduplně a nerušit ostatní jezdce
- po odstartování jízdy není povoleno měnit své místo na tribuně, předat řízení jiné osobě nebo jakkoli rušit ostatní závodníky
- v případě poruchy nebo poškození modelu, které neumožňuje bezpečnou jízdu, (např. i v případě silného rušení), je povinen odstavit model na bezpečném místě, nejbližší nasazovač se může pokusit model opravit, vžádném případě ale není dovoleno model odnášet k opravě na tribunu
- v případě, že jezdec předčasně ukončí jízdu, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce jízdy
- ihned po jízdě jezdec uloží model a vysílač na vyhrazené místo a zúčastní se nasazování další jízdy, nebo za sebe zajistí náhradu
- nasazovači jsou povinni být na určených postech nejpozději v okamžiku startu jízdy


Organizační zajištění a sankce

- časoměřič je současně i rozhodčím. Pořadatel v případě potřeby určí další rozhodčí z řad zkušených účastníků. Pouze rozhodčí je oprávněn udělit napomenutí
- za hrubé porušení kázně a bezohlednou jízdu uděluje rozhodčí trest ve formě trestu odečtení jednoho kola - udělení trestu předcházejí dvě napomenutí
- neúčast na nasazování se trestá škrtnutím do té doby nejlepší jízdy
- pořadatel provádí namátkově nebo v případě protestu kontrolu dodržování technických předpisů, zejména předepsanou minimální světlou výšku podvozku
- použití nepovoleného motoru, světlé výšky podvozku, pneumatik nebo baterie se trestá škrtnutím do té doby nejlepší jízdy. Mírnější přestupky napomenutím. Při opakovaném provinění může být jezdec diskvalifikován z celého závodu.


Protesty

Protesty se podávají u pořadatele, který na jejich řešení určí komisi. Ta bude zpravidla sestávat z hlavního organizátora, časoměřiče a dalšího nezávislého svědka události. Podání protestu musí být doloženo důvodným podezřením a není anonymní. Vklad 50,- je vratný v případě prokázání přestupku.

Přihlášky a startovné

Jezdci se mohou přihlásit na stánkách www.rc.zlin.cz nebo na místě v den konání závodu.
Startovné:
- při přihlášení přes internet min. 15 hodin před startem závodu 200Kč (pro členy RC klubu Zlín 100Kč)
- junioři 100Kč, junioři členové RC Zlín 50Kč
- v případě startu ve více kategoriích 50,- Kč za každou další kategorii
- půjčovné čipu 100,- Kč
- příplatek za přihlášení až na místě závodu 100,- Kč


PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO TĚLOCVIČNY BEZ PŘEZŮVEK

Poznámka : Pořadatel si vyhrazuje právo změny v pravidlech.

RC Zlín